SNAC

 STRATEGIA NAȚIONALĂ DE  ACȚIUNE COMUNITARĂ 

Acţiunile și programele comunitare, ca activități voluntare, reprezintă o oportunitate de învăţare valoroasă, care nu vine prin studierea cărţilor, ci prin implicarea activă şi personală în procesul de învăţare. 
Școala Gimnazială „Vasile Cârlova” organizează lunar activități de voluntariat în cadrul SNAC, în care sunt implicați zeci de elevi și profesori voluntari.