Management – cazuri de violență

            În scopul prevenirii actelor de de violență, bullying, cyberbullying la nivelul  unității de învățământ se  implementează obligatoriu un mecanism de sesizare anonimă a suspiciunilor și a faptelor de violență, bullying, cyberbullying conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) lit. b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Managementul cazurilor de violență OME nr.6235-2023

Procedură Operațională

 

Măsuri de sprijin recomandate:

 

1.Consiliere de grup şi/sau individuală;

2.Organizarea şi recomandarea participării la întâlnirile unui grup tematic de suport;

3.Organizarea şi recomandarea participării copiilor implicaţi în situaţii de violenţă la activităţi de dezvoltare a abilităţilor socio-emoționale şi a strategiilor de autoreglare emoţională în momente de stres;

4.Referirea/recomandarea pentru intervenţie psihologică şi psihoterapeutică;

5.Identificarea resurselor pentru angajarea unui terapeut care să asiste copilul victimă sau autor pe parcursul unei perioade de timp (-servicii de tip shadow);

6.Activităţi de combatere a discursului instigator la ură, a discriminării, a marginalizării, a normelor sociale care favorizează violenţa;

7.Activităţi de mediere a conflictelor, prin abordări restaurative – excepţie victimele violenţei de gen;

8.Transferul la o altă clasă/formaţiune de studiu, în cazul elevilor victime ale unor situaţii de violenţă, la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali.

 

Sancțiuni conform legii 198/2023

 

1.Observaţie individuală;

2.Mustrare scrisă;

3.Retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul;

4.Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ;

5.Suspendarea elevului pe o durată limitată de timp;

6.Preavizul de exmatriculare;

7.Exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ;

8.Exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în altă unitate de învăţământ;

9.Exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal.

 

Ministerul Educației, Managementul cazurilor de violență

 

Scheme management cazuri violență:

Management cazuri violență forme ușoare

Management cazuri violență forme grave

Management cazuri violență în afara școlii

Management cazuri suspiciune consum substanțe

Management cazuri violență Personal asupra elevilor

Management cazuri Portarmă

 

MECANISM DE SESIZARE ANONIMĂ A SUSPICIUNILOR ȘI A FAPTELOR DE VIOLENȚĂ

  • Prin intermediul unui formular Google Froms disponibil folosind link-ul de mai jos:

Formular Google

 

  • Prin intermediul unei cutii poștale amplasate în holul principal a școlii.

La depunerea sesizării este obligatorie precizarea detaliată a obiectului acestora, a demersurilor întreprinse de petiţionar, a informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, precum şi anexarea de dovezi concludente, în măsura în care le deţine.

Pentru identificare cazurilor de bullying, cyberbullying, elevii și  personalul școlii, pot utiliza  Fișa de identificare a cazurilor de bullying, cyberbullying.