After school

PROGRAMUL „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”

Programul „Școala după școală” (ȘDȘ) este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber și se adresează elevilor din învățământul primar.

În cadul Școlii Gimnaziale „Vasile Cârlova”, programul ȘDȘ cuprinde activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, activităţi de încurajare a lecturii independente etc.), activități sportive, ateliere / activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ